Request Management Portal

Rychly prehlad všetkých requestov

Prosím, nahraďte tento text vlastným. Text je možné formátovať, vkladať doň odkazy, obrázky, videá, mapy, tabuľky a iné prvky.

Prepojenie s ERP systémom

Prosím, nahraďte tento text vlastným. Text je možné formátovať, vkladať doň odkazy, obrázky, videá, mapy, tabuľky a iné prvky.

Volitelne workflow

Prosím, nahraďte tento text vlastným. Text je možné formátovať, vkladať doň odkazy, obrázky, videá, mapy, tabuľky a iné prvky.

Nová generácia nástrojov umožňujúca automatizáciu spracovania dokladov využíva na získavanie dát umelú inteligenciu, ktorá dokáže nájsť zodpovedajúce položky na dokladoch (napr. DUZP) bez potreby nastavovať pravidlá a šablóny pre každý nový formát dokladu (napr. ak dodávateľ zmení šablónu faktúr)


 .